Δε. Δεκ 11th, 2023

Κατηγορία: Ελιές

Επάλειψη κορμών δέντρων με χαλκούχα σκευάσματα

Η επάλειψη των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα σκευάσματα γίνεται για την πρόληψη της εξάπλωσης από μυκητολογικές και βακτηριακές ασθένειες. Συνήθως το χειμώνα χρησιμοποιείται ο βορδιγάλειος πολτός, συνδυασμός γαλαζόπετρας…

Ασβεστούχα εδάφη

Το ποσοστό του ανθρακικού ασβεστίου στα ασβεστούχα εδάφη είναι μεγαλύτερο από 15%. Τα εδάφη αυτά έχουν αλκαλικό, μεγάλο pH και συναντώνται σε ξηρά κλίματα με χαμηλή βροχόπτωση. Αξιολόγηση του ανθρακικού…

Λίπανση της ελιάς

Κατά τη χειμερινή περίοδο η λίπανση της ελιάς εφαρμόζεται στο έδαφος. Λαμβάνεται πάντα υπόψη τυχόν διαφοροποιήσεις χρονικά για τις διάφορες περιοχές της χώρας. Σε έναν ελαιώνα ο χειμώνας αποτελεί τη…

Γιατί είναι χρήσιμη η ανάλυση του εδάφους

Τι σημαίνει ανάλυση του εδάφους Όταν ένας παραγωγός κάνει ανάλυση του εδάφους, μαθαίνει κατά κάποιο τρόπο μια σειρά από χαρακτηριστικά που καθορίζουν την γονιμότητα του εδάφους. Με βάση τα αποτελέσματα…