Δε. Δεκ 11th, 2023

Τι σημαίνει ανάλυση του εδάφους

Όταν ένας παραγωγός κάνει ανάλυση του εδάφους, μαθαίνει κατά κάποιο τρόπο μια σειρά από χαρακτηριστικά που καθορίζουν την γονιμότητα του εδάφους. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ο παραγωγός επεμβαίνει διαθέτοντας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και στη σωστή αναλογία προκείμενου να βελτιωθεί η καλλιέργειά του.

Η ανάλυση του εδάφους περιλαμβάνει:

 • Τη μέτρηση μιας σειράς από φυσικούς και χημικούς παραμέτρους. Το pH, η αγωγιμότητα και η οργανική ουσία.
 • Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών. Τα μακροθρεπτικά (άζωτο, φώσφορο και κάλιο) και μικροθρεπτικά (π.χ βόριο, ψευδάργυρος, σίδηρος).

Η εξήγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα αξιολογηθούν από γεωπόνους που έχουν την γνώση και την εμπειρία για θέματα εδαφολογίας και θρέψης των φυτών. Κάθε έδαφος έχει την δική του ιδιομορφία, έχει το δικό του ιστορικό και αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να εντοπιστούν στα εδάφη τα εξής προβλήματα:

 • Μείωση της παραγωγής που οφείλεται στη μειωμένη γονιμότητα του εδάφους και στην κακή ποιότητα των προϊόντων.
 • Αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω υπερβολικής εφαρμογής λιπασμάτων στις καλλιέργειες.
 • Ελλιπής θρέψη των καλλιεργειών λόγω λανθασμένης λίπανσης τους.

Διαδικασία δειγματοληψίας

Κάθε 5 στρέμματα πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε ένα δείγμα. Εάν υπάρχουν ανομοιογένειες στην κλίση και τη μηχανική του εδάφους πρέπει να ληφθούν παραπάνω δείγματα ανά στρέμμα. Με το κατάλληλο εργαλείο (δειγματολήπτης) αφαιρείται ποσότητα δείγματος περίπου 0,5kg. Αν δεν υπάρχει δειγματολήπτης ανοίγουμε έναν λάκκο με το επιθυμητό βάθος χρησιμοποιώντας φτυάρι, τσάπα, πατόφτυαρο. Από μια πλευρά του λάκκου παίρνουμε μια φέτα χώματος από την επιφάνεια έως το βάθος που απαιτείται. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και στα υπόλοιπα σημεία δειγματοληψίας. Το χώμα που έχει συλλεχτεί ανακατεύεται για να ομογενοποιηθεί. Η δειγματοληψία πρέπει να εκτελείτε πριν από οποιαδήποτε λίπανση. Το τελικό δείγμα που αποστέλλεται στο εργαστήριο ζυγίζει περίπου 1-2 κιλά. Για να είναι αντιπροσωπευτικό ένα δείγμα, πρέπει να προέρχεται από διαφορετικά σημεία του χωραφιού.

Η δειγματοληψία για τις δενδρώδεις καλλιέργειες γίνεται κάτω από την κόμη των δέντρων και για τις κηπευτικές στη γραμμή φύτευσης.

 • Για κηπευτικές – λαχανοκομικές καλλιέργειες, θερμοκηπιακές ή υπαίθριες παίρνουμε δείγματα από βάθος 0-20 εκατοστά.
 • Για δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια παίρνουμε δείγματα από βάθος 0-40 εκατοστά.
 • Για τον προσδιορισμό αναγκών σε ασβέστιο παίρνουμε δείγματα από βάθος 0-15 εκατοστά.

Πότε γίνεται η ανάλυση εδάφους

Σε αμμώδη εδάφη με πολλά ποτίσματα και βροχοπτώσεις, η ανάλυση εδάφους πρέπει να γίνεται πιο συχνά. Σε θερμοκηπιακές και κηπευτικές καλλιέργειες γίνεται κάθε χρόνο και στις δενδρώδεις καλλιέργειες γίνεται κάθε 3 χρόνια.

Παράμετροι της ανάλυσης εδάφους

 • pH
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Οργανική ουσία
 • Ανθρακικό ασβέστιο (ολικό και ενεργό)
 • Μηχανική σύσταση
 • Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο
 • Ασβέστιο, μαγνήσιο
 • Χαλκός, σίδηρος, ψευδάργυρος, βόριο, μαγγάνιο

Από adminblogger